För dig som deltagit i "under ytan" -kursen och som nu vill vara med som medvandrare på nästa kurs.

Vi träffas en onsdag i månaden kl. 16.30-18.00 på klubb 97.  

Temat för våra träffar är  samma som de 2 påföljande gångerna  i den nya under ytan gruppen. Kom med och fundera kring temat. För varje gång väljer du, om du är med på nästa under ytan eller inte.

Träffarna för medvandrare är: 19.9, 17.10, 14.11 kl. 16.30-18.00.

Träffarna för  under ytan gruppen är onsdagar 12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11  kl. 16.00-17.30 

Ungdomsarbetsledare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla