För dig som deltagit i "under ytan" -kursen och som nu vill vara med som medvandrare på nästa kurs.

Vi träffas en onsdag i månaden kl. 16.00-17.30 på klubb 97.  

Temat för våra träffar är  samma som de 2 påföljande gångerna  i den nya under ytan gruppen. Kom med och fundera kring temat. För varje gång väljer du, om du är med på nästa under ytan eller inte.

Vårens träffar: 29.1, 12.2, 11.3, 8.4,

Gruppen avslutas söndag 19.4 kl. 12.00 då nya hjälpledare välsignas och uy gruppen får sina kors.

Ungdomsarbetsledare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla