För dig som har gått ledarutbildning åk 1

Kursen pågår...

Vårens träffar varannan tisdag kl. 16-18.

Vårens träffar: 21.1, 4.2, -, 3.3, 17.3, 31.3, 14.4.

Dessutom med och förverkligar gudstjänsten då nya hjälpledare välsignas till hjälpledare 19.4 kl. 12 i kyrkan.

 

 

Ungdomsarbetsledare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla