Välkommen till söndagsskolan!

Du som är ca 5-13 år, vill du höra berättelser, leka, pyssla, fundera och sjunga tillsammans med andra?

Ungefär var tredje söndag träffas vi kl 12-13.15 i Ungdomsutrymmet ”Klubb 97” i sydöstra delen av kyrkkomplexet, nära Helsingforsvägen 2. Som söndagsskollärare fungerar Märta Backman och Pippi Collander. Ta kontakt om du vill fråga: Märta 09-505 2318, Pippi 0400-260 285.

Vi hänger upp skyltar med pilar så att du nog hittar fram :) !

Årets tema är Lukasgatan.

Varje gång vi träffas i söndagsskolan kommer vi att hälsa på i ett hus vid Lukasgatan. Du kan inte tro hur många olika intressanta personer där bor! Så här har vi planerat:

9.9. Fiskaren Andreas

30.9. Familjegudstjänst där söndagsskolan medverkar

28.10. Den förlorade sonen – hur gick det sen?

18.11. Vi är olika, som Marta och Maria

9.12. Söndagsskolans julfest

 

 

Söndagsskolan avslutade vårterminen med en utfärd till Stora Räntan.

söndagsskolan
söndagsskolan