Sommarklubb för 3–7 -åringar 1-5.6 kl. 9.30-12.30

I juni erbjuder församlingen sommarklubb för 3-7-åringar. I sommarklubben leker, spelar och pysslar vi kring temat "Nära marken". Vi går på utfärd och undersöker naturen närmare. På tisdagen 2.6 åker vi på familjeutfärd till Rehndahls husdjurspark. Utfärden är öppen för hela familjen och kräver skild anmälning.

Ledare för sommarklubben är Daniela Hildén och hjälpledare.

Anmälning till sommarklubben senast 8.5 till daniela.hilden@evl.fi

De 10 första anmälda ryms med.