Skolbarn

 

 

Händer som är i luften en sommardag

Barnläger sommaren 2018

Tid: 23-26.7.2018 Plats: Sjömansro i Lappvik, Hangö

För dig som går på åk 1-6

Pris: 80 euro. I priset ingår: Tur-retur resa Grankulla-Hangö, program, mat och övernattning. (Möjlighet till syskonrabatt och befrielse från avgiften finns.) 

Anmälning: Till kyrkoherdeämbetet tel. (050) 500 7000 eller grankulla.sv.fors@evl.fi (Anmälningar tas emot från februari 2018)

Vid anmälningen behöver vi veta: 

- barnets namn - ålder (klass) 

- adress  

- telefonnummer till vårdnadshavare 

- dieter och allergier.

Program på läger: (under bearbetning)

Ledare på läger: Marlen "Maami" Talus-Puzesh Ungdomsarbetsledare, Daniel "Faffen" Nyberg präst, Barbro Smeds kantor och ungdomar som hjälpledare. 

Faffen spelar gitarr i Klubb97

Gitarrkurser

Nybörjarkurs

Nybörjarkursen samlas fredagar kl.14.00 i Klubb97.

Fortsättningskurs

Fortsättningskursen samlas fredagar kl. 14.45 i Klubb97

Ungdomsarbetsledare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla