Beslutsfattandet i församlingen

Vart 4:e år hålls det församlingsval och det är genom detta val du kan påverka hur församlingen här i Grankulla styrs. Följande församlingsval hålls hösten 2018.

Församlingsrådet

Församlingsrådet är det högsta beslutande organet i församlingen. Församlingsrådsmedlemmarna väljs via församlingsval. De förtroendevalda besluter om, påverkar och utvecklar församlingens verksamhet genom församlingsrådet.

Redan du som fyllt 16 år före församlingsvalet har rösträtt. Kyrkan vill att också ungdomens röst skall höras och vi gör därför aktivt kampanj för att också unga både skall rösta och ställa upp i valet. Av juridiska orsaker måste ändå de som ställer upp som kandidater i valet vara 18 år fyllda.

Under år 2017 firar vi Reformationens 500-års jubileumsår. En av de bärande principerna för reformatorn Martin Luther var att ”Kyrkan måste ständigt förnyas”.

Kom med och påverka vår församling genom att ställa upp i det kommande församlingsvalet och/eller rösta.

Du kan också ta kontakt med någon från församlingsrådet och berätta vad du hoppas på med vår församling.

Församlingsrådets medlemmar 2015 – 2018:

Kjell Nyberg, vice ordförande

Ohls Susanna

Collander Ruth

Herold Jeannette

Pitkänen Rebecca

Ehrström-Tegengren Mona

Sandström Tom

Karlemo Tom

Hedlund Turid

Bäck Ulla

Kyrkoherde Ulrik Sandell, ordförande

Suppleanter:

Nykvist Solveig

Nyberg Theodora

Kreander Regina

Ojaluoma Ingrid

Louhija Oscar

Nyberg Elisabeth

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Grankulla svenska församling bildar tillsammans med Kauniaisten suomalainen seurakunta en kyrklig samfällighet, dvs. Grankulla kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten styrs av gemensamma kyrkofullmäktige som främst fattar beslut gällande ekonomi och fastighetsfrågor.

Gemensamma kyrkofullmäktige samlas i regel 2-3 gånger per år. Därför finns det ett mindre organ, gemensamma kyrkorådet som samlas oftare och tar ställning till olika gemensamma löpande ärenden.

Gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar väljs i församlingsvalet vart fjärde år, medan gemensamma kyrkofullmäktige väljer medlemmarna till gemensamma kyrkorådet.

Medlemmar i Gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018:

Ordförande Huoponen, Kari

Vice ordförande Hedlund, Turid

 

Medlemmar - Grankulla svenska församling:

Bäck, Ulla

Ehrström-Tegengren, Mona

Hedlund, Turid

Louhija, Oscar

Nyberg, Kjell

Nyberg, Theodora

Ohls, Susanna

Ojaluoma, Ingrid

Sandström, Tom

 

Suppleanter:

Nyberg, Elisabeth

Nykvist, Solveig

 

Medlemmar - Kauniaisten suomalainen seurakunta:

Ala-Reinikka, Tapani

Helistekangas, Laura

Huoponen, Kari

Kauppila, Matti

Mäkelä, Seija

Peltovirta, Margit

Pesonen, Anna

Pesonen, Kari

Pirttimäki, Raili

Ronkainen, Timo

Tiri, Mirja

Visuri, Kare

 

Suppleanter:

Cross, Nina

Hormio, Otto

Kivinen, Matti

Laurila, Pirjo

Oksanen, Pekka

Raulamo, Jaakko

Saari, Kari

Savela, Mika

Ström, Leena

Valkonen, Rauno

Äimälä, Tuomas

 

Gemensamma kyrkorådet

Ordförande Ulrik Sandell, kyrkoherde

Vice ordförande Tapani Ala-Reinikka (Matti Kauppila)

 

Medlemmar (Personlig suppleant):

Susanna Ohls (Oscar Louhija) Grankulla svenska församling

Wilhelm Holmberg (Ingrid Ojaluoma) Grankulla svenska församling

Laura Helistekangas (Anna Pesonen) Kauniaisten suomalainen seurakunta

Kari Pesonen (Raili Pirttimäki) Kauniaisten suomalainen seurakunta

Mirja Tiri (Leena Ström) Kauniaisten suomalainen seurakunta