Vigsel


Församlingen är med vid de stora vändpunkterna i livet.
Då vi med glädje firar tillsammans med brud och brudgum, är församlingen med genom prästen som förmedlar Guds välsignelse.
På församlingskansliet går det bra att ordna det praktiska inför vigseln. Före vigseln behöver ni göra en hindersprövning. Den går att göra elektroniskt via länken nere till höger. På församlingskansliet går det också att göra hindersprövningen samtidigt som ni kommer överens om tidpunkt, plats, vigselpräst och kantor. Prästen ringer och kommer överens om vigselsamtal och övning. Med kantorn kommer ni närmare överens om musiken. 
 
 

Förslag till vigselformulär

Ingångsmusik
Psalm
Inledningsord
Bibelläsning Höga visan 8:6-7 (Brudfrämma)
Tal
Bibelläsning 1 Kor 13: 1-2, 4-7,13 (Bestman)
Frågorna
Ringbön
Stadfästelse och välsignelse
Solosång
Förbön och Fader vår
Herrens välsignelse
Psalm
Utgångsmusik

 

Välsignelse

En man och en kvinna som vigts genom civilvigsel kan få sitt äktenskap välsignat. I praktiken går det till ungefär som vid en kyrklig vigsel. Den största skillnaden är att den juridiska delen inte är med eftersom paret redan är gift.

Förslag till välsignelseformulär

Ingångsmusik
Psalm
Inledningsord
Bibelläsning Höga visan 8:6-7 (Brudfrämma)
Bön
Bibelläsning 1 Kor 13: 1-2, 4-7,13 (Bestman)
Tal
Frågor

Välsignelse av makarna
Solosång
Förbön och Fader vår
Herrens välsignelse
Psalm
Utgångsmusik

 

Förbönsstund

Livskamraten och ett parförhållande hör till de stora glädjeämnena i livet, som man kan glädjas över och be för i flera livsskeden. Man kan ordna en förbönsstund för såväl gifta par som för de som registrerat sitt parförhållande. En förbön kan ordnas tillsammans med andra eller helt enskilt med paret.

T.ex. i samband med äktenskapets årsdagar är det möjligt att ha ett tillfälle där man gläds över sitt äktenskap och man ber för paret som minns de äktenskapslöften man gett.

Vigsel

E-tjänst för hindersprövning http://hindersprovning.fi/

Hindersprövning

Hindersprövningen kan göras tidigast 4 månader och senast 8 dagar innan vigseln. Hindersprövningen kan också göras vid magistraten eller via länken nedan.

Vid ansökan om hindersprövning kan ni samtidigt komma överens om ni vill ha lysning i kyrkan. Den är frivillig och sker vanligtvis i församlingens gudstjänst söndagen innan vigseln.