Högmässa med kaffe i nedre brasrummet

sön 15.9 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Sjuttonde söndagen efter pingst

Tema: Jesus ger liv
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Jona Granlund
Kantor: Barbro Smeds
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f., (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik