Högmässa och kaffe i nedre brasrummet

sö 4.8 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Elfte söndagen efter pingst

Liturg: Fagerudd Martin
Kantor: Heli Peitsalo
Kollekt: För arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f., (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik