Högmässa och kaffe i nedre brasrummet

sö 16.6 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Fjärde söndagen efter pingst

Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik