Högmässa

sö 26.3 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Marie bebådelsedag

Jona Granlund, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen. Psalmerna som sjungs: 54:1-3, 58, 396, 303:1,3,4, 809.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik