Kyrkosyföreningen

on 21.9 kl. 13.30 – 15.00

Sebastos café, kapell och klubbrum

Välkommen med nya och gamla i gemenskapen. Styrelsemöte efter samlingen

Kort andakt, social samvaro, kaffestund, handarbeten

Catherine Granlund, Carola Wikström

  • Vuxna Vuxna
  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik