Tvåspråkig gudstjänst på de stupades minnesdag

sö 15.5 kl. 10.00

Sebastos café, kapell och klubbrum

Fjärde söndagen efter påsk

Ulrik Sandell, Anna-Kaisa Tuomi, Anna Marte, Kari Huoponen, flygelhorn.

Efteråt uppvaktning vid de stupades gravar. Kari Huoponen, trumpet.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik