Kyrkosyföreningen

on 16.3 kl. 14.00 – 15.30

Kyrkans övre brasrum

Välkommen med

Catherine Granlund, Carola Wikström