Tisdagsträffen

ti 15.3 kl. 13.30 – 15.00

Grankulla kyrka, Kyrkans övre sal

För pensionärer och andra daglediga Varmt välkommen med

Catherine Granlund, Carola Wikström