Kyrkosyföreningen

on 1.12 kl. 14.00 - 15.00
Kyrkans övre brasrum

Välkommen med!

Heidi Seren