Kyrkosyföreningen

on 20.10 kl. 14.00 - 15.30
Kyrkans övre brasrum

Välkommen med!

Heidi Serén