Påskdagens televiserade gudstjänst från Grankulla kyrka

sö 4.4 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Påskdagen

Ulrik Sandell, Heli Peitsalo, Barbro Smeds, Daniel Nyberg, Catherine Granlund. Åsa Dalkarl-Gustavsson, flöjt och en sånggrupp från Graziakören medverkar. Gudstjänsten sänds i TV YLE 5.