Vi följer med den strömmade gudstjänsten från Esbo domkyrka

sö 27.12 kl. 12.15

Tredje dag jul

OBS! Ingen gudstjänst från Grankulla kyrka

Johan Kanckos, liturg & predikant
Eeva-Liisa Malmgren, orgel
Johan Krogius, sång
Igor Väisänen streamar

Regissör: Heidi Jäntti
Some-koordinator: Mauriz Brunell