Strömmad gudstjänst från Grankulla kyrka

sö 13.12 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Tredje söndagen i advent

Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre brasrummet.

Länken till strömningen hittar du på grankullaforsamling.fi