Högmässa

sö 8.11 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Tjugotredje söndagen efter pingst

Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Kaffe i nedre barsrummet.