Högmässa

sö 25.10 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre brasrummet.