Högmässa

sö 11.10 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Nittonde söndagen efter pingst

Daniel Nyberg, Barbro Smeds. Helekören, dir. Raisa Rangell medverkar. Kaffe i nedre brasrummet.