Högmässa

sö 27.9 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Sjuttonde söndagen efter pingst

Daniel Nyberg, Barbro Smeds.

I Högmässan konfirmeras två konfirmander. Kaffe i nedre brasrummet.