Högmässa

sö 20.9 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Sextonde söndagen efter pingst

Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Kaffe i nedre brasrummet