Högmässa

sö 13.9 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Femtonde söndagen efter pingst

Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre brasrummet.