Sommarklubb

må 1.6 kl. 09.30 - fr 5.6 kl. 12.30
Köket i dagklubben

Sommarklubb för 3-7 -åringar

Församlingens sommarklubb 1.6 och 3-5.6 riktar sig till 3-7 -åringar. I sommarklubben leker, spelar och pysslar vi kring temat "Nära marken". Vi går på utfärd och undersöker naturen närmare.

OBS! Tisdag 2.6 är det inte sommarklubb pga Familjelyktans vårfest, dit hela familjen är välkommen att delta.

Ledare för sommarklubben är familjearbetare Daniela Hildén.

Det finns ännu några platser lediga, anmälningar till daniela.hilden@evl.fi

De 10 första anmälda ryms med.

https://www.grankullaforsamling.fi/kom-med/barn-och-familj/sommarklubb-for-3-7-aringar


Arrangör

Grankulla svenska församling

Familjearbetare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
00270 Grankulla