Församlingsretreat

fr 17.4 kl. 18.00 - sö 19.4
på Snoan i Lappvik, Hangö

Som retreatledare fungerar Kent Danielsson

Pris 80€/församlingsmedlem och 160€/andra. Anmälan före 31.3 till församlingskansliet tfn 050 500 7000 eller Arla Nykvist, tfn 040 502 9756.


Arrangör

Grankulla svenska församling

Församlingssekreterare
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla