Högmässa

sö 29.3 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Femte söndagen i fastan

Mayvor Wärn-Rancken predikar, Ulrik Sandell, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.