Högmässa

sö 22.3 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Marie bebådelsedag

Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.