Kvinnobrunchen är inhiberad!

lö 14.3 kl. 10.30 - lö 14.3 kl. 12.30
Grankulla kyrka

KVINNOBRUNCHEN ÄR INHIBERAD SOM EN FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD P.G.A. CORONAVIRUSET. Susan Haraldson delar med sig av sitt liv under rubriken "Att växa och mogna". Anmäl dig gärna senast den 4.3 till catherine.granlund@evl.fi eller 050 439 3208, meddela ev.dieter! Frivillig avgift.

Välkommen!


Arrangör

Grankulla svenska församling

Ordnas i samarbete med Grankulla svenska metodistförsamling.

Tag kontakt

Diakon
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakonimottagning alla tisdagar kl. 9.30-11.