Högmässa

sö 8.3 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Andra söndagen i fastan

Ulrik Sandell, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre brasrummet.