Högmässa

sö 23.2 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Fastlagssöndagen

Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Graziakören medverkar. Kaffe i nedre salen.