Högmässa

sö 5.1 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Andra söndagen efter jul

Torsten Sandell predikar, Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.