Högmässa

on 1.1 kl. 12.00
Grankulla kyrka

Nyårsdagen

Daniel Nyberg, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.