Kvinnobrunch

lö 26.10 kl. 10.30 - kl. 12.30

Kvinnobrunch

Betlehemskyrkan, Bolagsvägen 33

Nanna Rosengård talar om "Att växa och mogna". Anmäl dig gärna senast den 16.10 till mayvor.rancken(at)metodistkyrkan.fi eller catherine.granlund(at)evl.fi, 050 439 3208. Meddela även specialdieter! FRIVILLIG AVGIFT.

DU är välkommen till en glad och intressant lördagsbrunch!

 

 


Arrangör

Grankulla svenska församling

Ordnas i samarbete med Grankulla svenska metodistförsamling.

Diakon
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakonimottagning alla tisdagar kl. 9.30-11.