Söndagsskola

sö 22.9 kl. 12.00

Klubb 97

Tema: Levande vatten

Pippi Collander, Märta Backman och Petter Silver.

Kontaktuppgifter: pippi.collander@gmail.com, 0400 260 285, Märta Backman 09 505 2318.