Söndagsskola

sö 1.9 kl. 12.00

Klubb 97

Tema: Tolvåringen

Pippi Collander, Märta Backman och Petter Silver.

Kontaktuppgifter: pippi.collander@gmail.com, 0400 260 285 och Märta Backman 09 505 2318.