Välkommen med på retreat!

fr 26.4 kl. 18.30 - sö 28.4

Välkommen med på retreat!

Du är hjärtligt välkommen med på retreat 26-28.4.2019 till Snoan, Lappvik. Retreaten börjar på fredag kl. 18.30.

Som retreatledare fungerar Kent Danielsson. Tema: Att återvända till sitt hjärta – en daglig praxis. 

Retreatens pris är 80 € /församlingsmedlem och 160 €/andra. Anmälan senast 12.4 till församlingens kansli tfn 050-500 7000 eller Arla Nykvist, tfn 040 502 9756.