Närståendevårdarnas stödgrupp

on 10.4 kl. 15.30 - kl. 17.30

Närståendevårdarnas stödgrupp

En tvåspråkig grupp för närståendevårdare, någon som sköter en nära anhörig. Servicehandledare Psykolog Jorma Falkenberg och psyk.sjukskötare Camilla Tarilo från staden medverkar denna gång.

Gruppen är öppen, så du kan börja mitt i terminen eller bara komma då och då.

Välkommen!

 


Arrangör

Kauniaisten suomalainen seurakunta I samarbete med Grani Närhjälp r.f.

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla