Julmässa

on 26.12 kl. 12.00

Sebastos café, kapell och klubbrum

Stefanidagen

Daniel Nyberg, Barbro Smeds. Kaffeservering.