Närståendevårdarnas stödgrupp

on 28.11 kl. 15.30 - kl. 17.30

Närståendevårdarnas stödgrupp Sebastos café, kapell och klubbrum

En tvåspråkig grupp för dig som vårdar en anhörig hemma, är närståendevårdare.

Vi samlas en gång i månaden.

I gruppen kan du dela tankar, få tips, samtala och lyssna på andra i samma situation. Det brukar vara skönt att träffa mänskor i liknande livssituationer. Ofta har vi ett tema, dricker kaffe och i slutet hålls en tvåspråkig andakt.


Gruppen är öppen, så du kan börja mitt i terminen eller bara komma då och då. Gruppen är gratis. Du behöver inte anmäla dig före du kommer, men du får gärna ta kontakt och höra dig för om gruppen. Extra samtal utöver gruppen kan alltid ordnas.

Välkommen!

Om du behöver någon som är tillsammans med den vårdbehövande, medan du själv kommer till träffen, kontakta Grani Närhjälp rf, vardagar kl. 9-13: 040 518 9281.

 

Läs mera om närståendevårdarnas stödgrupp


Arrangör

Kauniaisten suomalainen seurakunta Arrangeras i samarbete med Grani Närhjälp rf.

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla

Se också

on 13.2 kl. 15.30 -17.30

Närståendevårdarnas stödgrupp

En tvåspråkig grupp för närståendevårdare, någon som sköter en nära anhörig. OBS! Denna gång samlas vi undantagsvis på VILLA BREDA! Vi ser dansfilmen om närståendevårdens vardag tillsammans med Ulla Tikkanen, social-och hälsovårdsdirektör.
on 20.3 kl. 15.30 -17.30

Närståendevårdarnas stödgrupp

En tvåspråkig grupp för närståendevårdare, någon som sköter en nära anhörig. Servicehandledare Anna Mattila medverkar denna gång.
on 10.4 kl. 15.30 -17.30

Närståendevårdarnas stödgrupp

En tvåspråkig grupp för närståendevårdare, någon som sköter en nära anhörig. Servicehandledare Anna Mattila medverkar denna gång.