Högmässa

sö 11.11 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Tjugofemte söndagen efter pingst

Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.

 


Se också

sö 27.1 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Tredje söndagen efter trettondagen
sö 3.2 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Kyndelsmässodagen
sö 10.2 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Femte söndagen efter trettondagen