Närståendevårdarnas stödgrupp

on 7.11 kl. 15.30 - kl. 17.30

Närståendevårdarnas stödgrupp Sebastos café, kapell och klubbrum

En tvåspråkig grupp för dig som vårdar en anhörig hemma, är närståendevårdare. Den här gången talr vi om KRÄVANDE VÅRD, tillsammans med Kristiina Mustakallio, verksamhetsledare för Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf.

Gruppen är öppen, så du kan börja mitt i terminen eller bara komma då och då. Gruppen är gratis. Du behöver inte anmäla dig före du kommer, men du får gärna ta kontakt och höra dig för om gruppen. Extra samtal utöver gruppen kan alltid ordnas.

Välkommen!

Om du behöver någon som är tillsammans med den vårdbehövande, medan du själv kommer till träffen, kontakta Grani Närhjälp rf, vardagar kl. 9-13: 040 518 9281.

 

 

Läs mera om närståendevårdarnas stödgrupp


Arrangör

Kauniaisten suomalainen seurakunta Gruppen arrangeras i samarbete med Grani Närhjälp rf.

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla