Församlingsretreat 26-28.10.2018 på Snona i Lappvik, Hangö

fr 26.10 kl. 18.00

Retreatledare är Gunnar Särs

Pris 80 €/ förs. medl. 160 €/andra. Anmälningar senast 12.10 till församlingens kansli, tfn 050-500 7000 eller Arla Nykvist, tfn 040 502 9756.