Tvåspråkig gudstjänst

sö 20.5 kl. 10.00

Grankulla kyrka

Pingstdagen

Ulrik Sandell, Kari Kuula, Teija Palolahti. Efteråt uppvaktning vid de stupades gravar.


Se också

sö 26.8 kl. 13.00

Grankulla kyrka

Högmässa med konfirmation av Enä-Seppägruppen

Fjortonde söndagen efter pingst
sö 2.9 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Femtonde söndagen efter pingst
sö 16.9 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Sjuttonde söndagen efter pingst