Mariadagens högmässa

sö 18.3 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Marie bebådelsedag

Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Madrigalkören och Damkören Hele medverkar, dir. Raisa Rangell. Kaffe i nedre salen.


Se också

sö 26.8 kl. 13.00

Grankulla kyrka

Högmässa med konfirmation av Enä-Seppägruppen

Fjortonde söndagen efter pingst
sö 2.9 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Femtonde söndagen efter pingst
sö 16.9 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Sjuttonde söndagen efter pingst