Närståendevårdarnas stödgrupp

on 14.3 kl. 15.30 - kl. 17.30

Närståendevårdarnas stödgrupp Sebastos café, kapell och klubbrum

En tvåspråkig grupp för närståendevårdare, för dig som vårdar en nära anhörig hemma.

Vi samlas en gång i månaden och talar både svenska och finska.

I gruppen kan du dela tankar, få tips, samtala och lyssna på andra i samma situation. Det brukar vara skönt att träffa mänskor i liknande livssituationer. Ofta har vi ett tema, dricker kaffe och i slutet hålls en tvåspråkig andakt.


Gruppen är öppen, så du kan börja mitt i terminen eller bara komma då och då. Gruppen är gratis. Du behöver inte anmäla dig före du kommer, men du får gärna ta kontakt och höra dig för om gruppen. Extra samtal utöver gruppen kan alltid ordnas.

Välkommen!

Om du behöver någon som är tillsammans med den vårdbehövande medan du själv kommer till träffen kan du kontakta Grani Närhjälp rf (telefon vardagar kl. 9-13: 040 518 9281).

 

 


Arrangör

Kauniaisten suomalainen seurakunta Arrangeras i samrbete med Grani Närhjälp r.f.

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla

Se också

on 12.9 kl. 15.30 -17.30

Sebastos café, kapell och klubbrum

Närståendevårdarnas stödgrupp

En tvåspråkig grupp för dig som vårdar en anhörig hemma, är närståendevårdare. Den här gången delar vi med oss av sommarens upplevelser.
on 10.10 kl. 15.30 -17.30

Sebastos café, kapell och klubbrum

Närståendevårdarnas stödgrupp

En tvåspråkig grupp för dig som vårdar en anhörig hemma, är närståendevårdare. Den här gången bekantar vi oss med VILLA BREDA, tillsammans med Marianne Ekholm, servicecentrets förman.
on 7.11 kl. 15.30 -17.30

Sebastos café, kapell och klubbrum

Närståendevårdarnas stödgrupp

En tvåspråkig grupp för dig som vårdar en anhörig hemma, är närståendevårdare. Den här gången talr vi om KRÄVANDE VÅRD, tillsammans med Kristiina Mustakallio, verksamhetsledare för Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf.