Närståendevårdarnas stödgrupp

on 24.1 kl. 15.30 - kl. 17.30

Närståendevårdarnas stödgrupp Sebastos café, kapell och klubbrum

En tvåspråkig grupp för närståendevårdare, för dig som vårdar en nära anhörig hemma. Vi samlas en gång i månaden och talar både svenska och finska. I gruppen kan du dela tankar, få tips, samtala och lyssna på andra i samma situation. Det brukar vara skönt att träffa mänskor i liknande livssituationer. Ofta har vi ett tema, dricker kaffe och i slutet hålls en tvåspråkig andakt. Välkommen!

Gruppen är öppen, så du kan börja mitt i terminen eller bara komma då och då. Gruppen är gratis. Du behöver inte anmäla dig före du kommer, men du får gärna ta kontakt och höra dig för om gruppen. Extra samtal utöver gruppen kan alltid ordnas.

Om du behöver någon som är tillsammans med den vårdbehövande medan du själv kommer till träffen kan du kontakta Grani Närhjälp rf (telefon vardagar kl. 9-13: 040 518 9281).

 

 


Arrangör

Kauniaisten suomalainen seurakunta Arrangeras i samrbete med Grani Närhjälp r.f.

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla

Se också

on 5.9 kl. 13.30 -15.00

Kyrkosyföreningen

Kyrkosyföreningen samlas varje onsdag för handarbete, andakt och en kopp kaffe i god gemenskap.
ti 11.9 kl. 13.30 -15.00

Kyrkans övre sal

Tisdagsträff

För pensionärer och andra daglediga.
ti 11.9 kl. 15.00 -16.00

Sebastos café, kapell och klubbrum

Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp

För dig som har långvariga eller kortvariga psykiska svårigheter, lider av en depression, är inne i en kris, mår dåligt - men vill träffa andra.