Domsöndagens högmässa

sö 26.11 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Domsöndagen

Mayvor Wärn-Rancken predikar, Daniel Nyberg, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.


Se också

sö 19.8 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Trettonde söndagen efter pingst
sö 26.8 kl. 13.00

Grankulla kyrka

Högmässa med konfirmation av Enä-Seppägruppen

Fjortonde söndagen efter pingst
sö 2.9 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Femtonde söndagen efter pingst